O projekcie

Inicjatorem i realizatorem projektu Cyfrowe Archiwum Historii Skały jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale.

Projekt ma na celu gromadzenie i opracowanie fotografii i dokumentów - ukazujących życie codzienne mieszkańców gminy Skała oraz miejsc i wydarzeń w ich życiu szczególnych. Jesteśmy dumni z naszej tożsamości, kultury i historii dlatego chcemy ją chronić przed zapomnieniem i zniszczeniem - ale także upowszechniać.

Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym zależy na ukazaniu dziedzictwa kulturowego gminy Skała o przynoszenie do naszej siedziby starych fotografii i dokumentów.

Źródła te na miejscu będą skanowane i zapisywane właśnie w tym archiwum, które będzie dostępne dla wszystkich. Warunkiem udziału w projekcie jest akceptacja Regulaminu udziału w projekcie CAHS, oraz wypełnienie załącznika nr 1

Prawa do publikowanych fotografii należą do Centrum Kultury i wszelkie ich kopiowanie i wykorzystywanie bez naszej zgody jest zabronione.

 

Ratujemy i upowszechniamy świadectwa naszej historii!

Grzegorz Kowalik Dyrektor CKSiR w Skale

 

Dokumenty i fotografie można dostarczać do naszej siedziby

od poniedziałku do piątkuod godz. 8 do 18

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skała ul. Bohaterów Września 42
tel.12 389 10 91, domkultury@kulturaskala.pl